Modusa - modellen

Faglige standarder for en akademisk modus

ModusA har som formål om å utvikle og fremme kunnskap om velferdspolitiske temaer og praksiser, i hovedsak problemstillinger knyttet til rus-, sosial- og kriminalpolitikk. I dette dokumentet beskrives de faglige standardene som prosjekter og tekster tilknyttet ModusA etterstreber og vil måles etter:  ModusA-modllen pdf