Pårørendes kvarter

Ane Ramm og Liese Recke med gjester samtaler om sentrale temaer for pårørende til rusmiddelavhengige

Fargealternativ 1 mõrk_Profilbilde logo
Denne episode av Pårørendes Kvarter handler om medavhengighet, og bygger på flere artikler som er publisert i psykologtidsskriftet våren 2022. Ane Ramm og Liese Recke har erfaringer for at pårørende til rusafhængige risikerer at blive møtt med kravet om at identificere seg som «medafhængige», når de søker hjelp og støtte. Ane og Liese argumenterer for at begrebet er med til at sykeliggjøre omsorg og kan bidra til at pårørende oplever skam og fortvivlelse.
I denne episoden av Pårørendes kvarter møter vi den amerikanske forskeren David Frank. Frank har forsket på hvordan amerikanske pasienter som mottar metadonbehandling, opplever sin situasjon og hvilke grunner de har for å oppsøke behandlingen. Hans funn viser blant annet at at forskrivning av metadon (eller annen LAR-medisin) kan ha en svært god rehabiliterende effekt selvom pasienten ikke ønsker "recovery" på samme måte som behandlingssystemet. Selv om organisering av amerikansk rusbehandling på mange måter er annerledes enn den norske, har Franks analyser og fortolkninger relevans i en norsk behandlingsvirksomhet.
Pårørendes kvarter episode 8: Denne episoden handler om negative behandlingserfaringer. Vi har invitert Marte Nygård som nylig ferdiggjorde sin master i sosialt arbeid. Marte har i sin undersøkelse intervjuet fire tidligere pasienter, som fikk behandling i institusjoner som drives med utgangspunkt i «fellesskapet som metode».