Kan man ta skade av rusbehandling?

Denne episode av Pårørendes kvarter handler om negative behandlingserfaringer. Vi har invitert Marte Nygård som nylig ferdiggjorde sin master i sosialt arbeid. Marte har i sin undersøkelse intervjuet fire tidligere pasienter, som fikk behandling i institusjoner som drives med utgangspunkt i «fellesskapet som metode». I intervjuene forteller de hvordan negative behandlingserfaringer fikk konsekvenser for livet deres etter behandlingen. Undersøkelsen sier ikke noe om hvem, hvor mange eller når pasienter opplever at behandling skader mer enn den hjelper. Undersøkelsen hadde som formål å undersøke hvilke typer opplevelser pasienter beskrev som negative erfaringer. Pasientenes erfaringer er satt inn i teoretiske rammer med henblikk på at finne nye fortolkningsmuligheter enn de som viser til pasientenes personlighet og karaktertrekk. Det underkjennes ikke at det fins pasienter som har fått god nytte av den beskrevne behandling – suksesshistorier er synlige og forskningen fokuserer stort sett på det «som virker». Negative erfaringer beskrives derimot svært sjeldent. En av grunnende kan være at pasienter tillegger seg selv ansvaret for feil behandling og skammer seg over at det ikke gikk som forventet. Masteroppgaven kan downloades her: https://tinyurl.com/366hf58d Og i denne episoden sir vi også velkommen til et nytt medlem i Pårørendes kvarter: Mette Wahl.