David Frank om metadonbehandling

I denne Pårørendes kvarter episoden møter vi den amerikanske forskeren David Frank. Frank har forsket på hvordan amerikanske pasienter i metadonbehandling, opplever sin situasjon og hvilke grunner de har for å oppsøke behandlingen.

Franks funn viser at det langt fra er gitt at pasienter som søker seg behandling har samme mål som behandlingssystemet, at personlige målsetninger ikke alltid kan artikuleres og at forskrivning av metadon (eller annen LAR-medisin) kan ha en svært god rehabiliterende effekt selvom pasienten ikke ønsker «recovery» på samme måte som behandlingssystemet. Franks forskning viser også hvor galt det kan gå når pasienter velger bort potensielt livreddende behandling fordi de ikke kan eller makter å inngå i ydmykende kontrollregimer. Selv om organisering av amerikansk rusbehandling på mange måter er annerledes enn den norske, har Franks analyser og fortolkninger absolutt relevans i en norsk behandlingsvirksomhet.

Frank er postdoktor ved NYU Rory Meyers College of Nursing i Behavioral Sciences Training in Drug Abuse Research-programmet, og har personlige erfaringer med illegalt rusbruk og behandling med metadon. https://cduhr.org/profile/frank-david/#.YY6b7S_JJQI

Videoen ble tatt opp i forbindelse med den nordiske konferansen til Foreningen Tryggere Ruspolitikk 29. og 30. oktober 2021 https://nordicreform.com/.