Nicolay og Mette er gjester i Skravleklassen

Skravleklassens presentasjon av episoden:

I denne episoden møter vi Nils Christies elev Nicolay B. Johansen og hans våpendrager Mette Wahl (som representerer den nye stiftelsen ModusA) Ifølge egne vedtekter blant annet ønsker ModusA å «Fremme kunnskap om velferdspolitiske temaer og praksiser, i hovedsak problemstillinger knyttet til rus-, sosial- og kriminalpolitikk.» Sammen med stjernevikar Ane Ramm prøver vi å løfte debatten rundt ruspolitikk og rusavhengighet – og forsøksvis trekke de noe større linjene. Hvorfor blir de som bruker rus illegalt sett på som annerledes enn andre, sammenlignbare pasientgrupper? Hvorfor vet vi så lite om dem? Hvorfor forskes det ikke på livssituasjonen deres, utover et minimum som har å gjøre med overdoser og tilbakefallsprosent? Vet vi hva de liker å spise, hva de liker å se på kino og hvordan de organiserer sine liv fra dag til dag? I følge både Johansen og Waal er svaret i bestefall «tja». De gårrelativt langt i å antyde at rusavhengige som gruppe rett og slett blir oversett fordi det hverken er penger eller prestisje i feltet (hallo, det er jævlig mye penger i feltet! Se kommentar). I tillegg blir Sturla overrasket og opplever en sterk følelse av mestring og innenforskap i det han får overrakt en rørende gave fra Nico, som også var leder for det såkalte Skyggeutvalget. Skyggeutvalget var en slags vaktbikkjenes vaktbikkje ifbm den nå utsatte rusreformen – og Sturla fikk klar beskjed om at «uten deg ville det ikke blitt noen ting!» Om bare alle som sliter med rus i disse vanskelige tider kunne opplevde slike følelser på jevnlig basis ville nok mye vært løst, er noe vi til slutt enes om…. God lytt!