ModusA

ModusA søker skribenter. Ta kontakt om du ønsker å skrive om rus-, sosial- eller kriminalpolitikk for oss

Nicolay Borchgrevink Johansen – fagsjef

Nicolay har en PhD i kriminologi. Han har erfaring fra forskning og undervisning fra en lang rekke universitet og høyskoler. Engasjert og diskusjonslysten samfunnsviter interessert i alt, men særlig kompetanse på temaer knyttet til sosial kontroll: kriminalitet og politi, velferdsstat og rettsstat, ruspolitikk og byliv. Skriver om samfunnsvitenskapens historie og idehistorie. Opptatt av teori og filosofi. Medstifter av ModusA.

 
Mette Wahl – styreleder og podcastvært

Hvem er vi 

ModusA er en stiftelse med formål om å utvikle og fremme kunnskap om velferdspolitiske temaer og praksiser, i hovedsak problemstillinger knyttet til rus-, sosial- og kriminalpolitikk. Vi er en politisk og religiøs uavhengig stiftelse som ønsker at berørte og interesserte skal kunne danne seg et begrepsmessig og analytisk overblikk over gjeldende politikk og praksiser. På den måten ønsker vi å bidra til en åpen og saklig meningsutveksling på demokratiets, rettsstatens og vitenskapens verdigrunnlag. Per nå er det Nicolay B Johansen og Mette Wahl, samt et dedikert styre, som arbeider med å etablere stiftelsen. 

Målgruppe 

Vår målgruppe er sivilsamfunnet, brukere av velferdstjenester, pasienter, pårørende, profesjonelle og forskere. 

Samarbeidspartnere

Vi ønsker å knytte til oss samarbeidspartnere med god faglig og/eller akademisk kompetanse for å kunne utvikle prosjekter som på ulike måter kan utfordre eller belyse kunnskapsregimene, institusjonelt forankrede idemønstre som favoriserer bestemte løsninger, og grunnleggende premisser for praksis, politikk og forvaltning i hovedsak problemstillinger knyttet til rus-, sosial- og kriminalpolitikk. Våre samarbeidspartnere må dele våre verdier om transparens i all kunnskapsdeling i tråd med vitenskapelige og demokratiske prinsipper.

Sponsorer

ModusA vil søke økonomisk støtte fra et mangfold av private sponsorer samt offentlige midler. Sponsorer vil få muligheten til å promotere sin virksomhet gjennom ModusA sine kanaler og arrangementer. Sponsorer kan også dele egne prosjekter dersom de er i tråd med vårt formål og våre verdier.