Styret

Steingrímur Njálsson

Utdannet statsviter (master) fra UiB og UiO, med historie og filosofi i fagkretsen. Skribent siden 2003, med en rekke avis- og tidsskriftartikler. Forfatter av bøkene Forbrytelser mot menneskeheten, og Rwanda. Folkemord (begge på Vidarforlaget), samt medforfatter av læreboka Grunnbok i historie (Aschehoug, 2021). Han har jobbet som lærer på videregående skoler siden 2008. 

Ane Ramm

En kjent pårørendestemme, som har gjort seg bemerket gjennom flere kronikker og boka «Jeg skal passe på deg» (Gyldendal 2019). Hun har tidligere jobbet som markedssjef og redaksjonssjef i forskjellige forlag og jobber i dag som redaktør i Cappelen Damm utdanning.

Astrid Renland 

Utdannet cand.polit. med hovedfag i kriminologi, Universitetet i Oslo. Hun har i et par tiår jobbet med spørsmål relatert til prostitusjons- og narkotikapolitikk herunder åtte år som redaktør for fagtidsskriftet Rus & Samfunn. I dag drifter hun organisasjonen PION – Prostituertes interesseorganisasjon i Norge, er redaktør for Albertine og frilanser mellom slaga.

Einar Omdal

Sverre Flaatten

Mette Wahl, styreleder