Salong ModusA

En podcast om det gjenstridige rusfeltet, umulig å definere, umulig å stoppe, umulig å forstå?
Sammen med mine gjester vil jeg snakke om rusfeltets egne begreper, idehistorie, ruspolitikk og de ulike behandlingsideologiene. Sammen skal vi ta for oss feltets tvetydige mål og verdier, og forsøke å skape orden i kaoset.