Velkommen til Pårørendes kvarter

Lise Recke og Ane Ramm har fra de startet opp våren 2020, laget 8 episoder med Pårørendes kvarter. Her har de i samtaler med sine gjester belyst sentrale temaer for pårørende til rusmiddelavhengige. Hvilket system er vi en del av? Hvilke forventninger kan vi ha? Hvilke myter finnes om de pårørende, hvor kommer de fra og hvilke konsekvenser kan de ha både for pårørende og brukere? Samtalene reflekterer faglig kunnskap i tillegg til praktisk informasjon og svar på spørsmål knyttet til behandling. 

Liese og Anes prosjekt sammenfaller med ModusA sitt formål om å bidra til at berørte skal kunne danne seg et begrepsmessig og analytisk overblikk over ruspolitikkens premisser og kunnskapsregimene som ligger til grunn for gjeldende politikk og praksis.

Vi er derfor stolte av at Pårørendes kvarter ønsker å være et av ModusAs prosjekter, og ser frem til å samarbeide om produksjon av nye viktige episoder av Pårørendes Kvarter.

Tidligere episoder finner du på YouTube: