Om «medavhengighet»

Denne episode av Pårørendes Kvarter handler om medavhengighet, og bygger på flere artikler som er publisert i psykologtidsskriftet våren 2022. Ane Ramm og Liese Recke har erfaringer for at pårørende til rusafhængige risikerer at blive møtt med kravet om at identificere seg som «medafhængige», når de søker hjelp og støtte. Ane og Liese argumenterer for at begrebet er med til at sykeliggjøre omsorg og kan bidra til at pårørende oplever skam og fortvivlelse.

0:00 Ane og Liese drøfter opplevelser og relevans relatert til medavhengighetsbegrepet

16:52 Mette Wahl intervjuer Liese om historien til medavhengighetsbegrepet

36:00 Om «tough love»

38:25 Om muliggjøring

Lieses artikkel om hvordan medavhengighetsbegrepet har utviklet seg gjennom tiden:

https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2022/03/parorende-som-medafhaengige

Intervju med Liese om artiklen:

https://psykologtidsskriftet.no/aktuelt/2022/03/vil-medavhengighet-til-livs

John-Kåre Vederhus argumenterer for at medavhengighet er et nyttig begrep i familiebehandlingen:

https://psykologtidsskriftet.no/aktuelt/2022/03/nyttig-psykologisk-rammeverk-familiebehandling

Ane Ramm sine personlige erfaringer med medavhengighetsbegrepet:

https://psykologtidsskriftet.no/kronikk/2022/03/medavhengighet-pa-tynn-faglig-grunn