Ole Røgeberg – om kritikken av SERAF’s høringsuttalelse til rusreformen

I denne episoden snakker jeg med Ole Røgeberg om hans kritikk av SERAFs høringssvar til rusreformforslaget om avkriminalisering av narkotika. Han har kritisert Seraf for at de blandet faglige og verdipregede vurderinger og at de sviktet grovt i sin kildebruk og faglighet. Og at seraf med sitt høringssvar også sviktet sitt opplysningsansvar, som ett av landets større forskningsmiljøer på feltet. I denne episoden utdyper Ole sin kritikk og om hva så lå til grunn for den. Ole er samfunnsøkonom og seniorforsker ved Frischsenteret.

Ole’s debattinnlegg i Aftenposten:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/EprzM5/skal-et-universitetssenter-jobbe-politisk-mot-rusreformen

SERAF’s svar til Ole:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/860vjE/fremstillingen-av-vaar-hoeringsuttalelse-om-rusreformen-er-ikke-til-aa-kj

SERAF’s høringsvar:

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2020/seraf-horingsvar-rusreformen.pdf

Takk til Danny Midnight Orch. for lånet av musikk og takk til Bendik Ramm for coverbildet!

https://soundcloud.com/danny-midnight