Liese Recke om begrepet og konstruksjonen «medavhengighet»

Samtalen tar utgangspunkt i Lieses artikkel «Medavhengighet som pårørende» publisert i Tidskrift for Norsk psykologforening, publisert 1. mars. https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2022/03/parorende-som-medafhaengige

Konstruksjonen «medavhengighet» tilbyr ikke bare pårørende bestemte måter de kan forstå seg selv på, men gir også fagfolk et konsept som inneholder bestemte måter for hvordan man skal forstå en pårørende.

Medavhengighet er først og fremst et amerikansk sosialt konstruert fenomen, som oppstod under spesifikke kulturelle og historiske forhold på 80-tallet. Begrepet er hovedsakelig beskrevet og benyttet i selvhjelpslitteratur, men er også absorbert av TSB og norsk faglitteratur.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *