Akademiets samfunnsoppdrag

Det er dyrt for et samfunn å holde seg med en universitets- og høyskolesektor. Men da må man også være sikre på at sektoren leverer forskning og kunnskap som holder mål og er relevant. Tilliten til akdemiet vokser ut av at det er en institusjonalisert kunnskapsmaskin. Kunnskapsmaskinen virker gjennom en "intern" og en "ekstern" dynamikk.