Politiet ute av kontroll

Ifølge et varsel omtalt av Dagens Næringsliv 15. januar, har politiet liten eller ingen kontroll på digitale sensitive persondata fra etterforskning. Dette gjelder alt digitalt beslag, fra, datamaskiner, videoovervåking, kredittinformasjon, teledata, bompasseringer med mer. Med andre ord alt digitalt materiale som utleveres med pålegg og som tas i beslag. Informasjonen lagres i politiets datanett, uten tilgangskontroll og uten spredningskontroll. Det er følgelig heller ingen kontroll over ulovlige ransakinger ved gjenbruk. Foto: Steve Buissinne

Akademiets samfunnsoppdrag

Det er dyrt for et samfunn å holde seg med en universitets- og høyskolesektor. Men da må man også være sikre på at sektoren leverer forskning og kunnskap som holder mål og er relevant. Tilliten til akdemiet vokser ut av at det er en institusjonalisert kunnskapsmaskin. Kunnskapsmaskinen virker gjennom en "intern" og en "ekstern" dynamikk.