Politiet ute av kontroll

Ifølge et varsel omtalt av Dagens Næringsliv 15. januar, har politiet liten eller ingen kontroll på digitale sensitive persondata fra etterforskning. Dette gjelder alt digitalt beslag, fra, datamaskiner, videoovervåking, kredittinformasjon, teledata, bompasseringer med mer. Med andre ord alt digitalt materiale som utleveres med pålegg og som tas i beslag. Informasjonen lagres i politiets datanett, uten tilgangskontroll og uten spredningskontroll. Det er følgelig heller ingen kontroll over ulovlige ransakinger ved gjenbruk. Foto: Steve Buissinne

Lex Seraf: et behov for retningslinjer

En av lærdommene etter kampen om rusreformen, er at det hersker nokså kaotiske tilstander i universitetsmiljøene. Hva kan man forvente av offentlig ansatte professorer? Skal de stå i spissen for, eller mot, en politisk reform? Eller skal de være “eksperter” og tilby saklig distanse? Opptredenen til lederne for forskningssenteret Seraf ved Oslo Universitetssykehus, stiller saken på spissen.